TYPOWE PROJEKTY BUDYNKÓW

ADAPTACJA PROJEKTÓW TYPOWYCH

Kilka słów o adaptacji

Projekt typowy, aby mógł zostać wykorzystany jako projekt architektoniczno-budowlany, musi zostać zaadaptowany do warunków miejscowych przez projektanta. Projekty typowe nie uwzględniają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , decyzji o warunkach zabudowy, warunków gruntowych dla danego terenu. Adaptacja projektu typowego polega na dostosowaniu danego projektu budynku do lokalnych warunków panujących na konkretnej działce. Należy dostosować lokalizację budynku do stron świata, warunków klimatycznych , ukształtowania terenu działki , nośności gruntu (dostosowanie fundamentów do warunków gruntowo-wodnych, zalecane badania geologiczne).

Zanim wybierzesz projekt

Na życzenie inwestora pomagamy w doborze odpowiedniego domu typowego do danej działki. W tym celu należy uzyskać wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy . Jeśli tego nie posiadasz lub nie masz czasu by się tym zająć – przyjdź do nas , pomożemy Ci we wszystkich formalnościach i kompletowaniu dokumentów. Tylko na tej podstawie jesteśmy w stanie pomóc.W wypisie i wyrysie oraz w warunkach zabudowy istnieją bardzo ważne zapisy, których nie należy bagatelizować podczas wybieraniu domu typowego. Przestrzegamy przed kupnem domu typowego bez posiadania w/w dokumentów, ponieważ często skutkuje to nieuzyskaniem pozwolenia na budowę!!!

Kilka słów o adaptacji

Projekt typowy, aby mógł zostać wykorzystany jako projekt architektoniczno-budowlany, musi zostać zaadaptowany do warunków miejscowych przez projektanta. Projekty typowe nie uwzględniają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , decyzji o warunkach zabudowy, warunków gruntowych dla danego terenu. Adaptacja projektu typowego polega na dostosowaniu danego projektu budynku do lokalnych warunków panujących na konkretnej działce. Należy dostosować lokalizację budynku do stron świata, warunków klimatycznych , ukształtowania terenu działki , nośności gruntu (dostosowanie fundamentów do warunków gruntowo-wodnych, zalecane badania geologiczne).

Jeśli inwestor zapragnie zmienić układ funkcjonalny czy przestrzenny , to również w ramach adaptacji dodatkowe zmiany będą możliwe.

Zanim wybierzesz projekt

Na życzenie inwestora pomagamy w doborze odpowiedniego domu typowego do danej działki. W tym celu należy uzyskać wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy . Jeśli tego nie posiadasz lub nie masz czasu by się tym zająć – przyjdź do nas , pomożemy Ci we wszystkich formalnościach i kompletowaniu dokumentów. Tylko na tej podstawie jesteśmy w stanie pomóc.W wypisie i wyrysie oraz w warunkach zabudowy istnieją bardzo ważne zapisy, których nie należy bagatelizować podczas wybieraniu domu typowego. Przestrzegamy przed kupnem domu typowego bez posiadania w/w dokumentów, ponieważ często skutkuje to nieuzyskaniem pozwolenia na budowę!!!

Najczęściej wprowadzane zmiany

Pozwolenie na budowę

Po wykonaniu adaptacji projektu typowego do warunków miejscowych , projekt staje się projektem architektoniczno-budowlanym , a projektant wykonujący adaptację projektu stają się projektantem danego budynku i odpowiada za wszystkie rozwiązania w nim zawarte.

Poza adaptacją projektu typowego należy wykonać projekt zagospodarowania działki. Sporządza go architekt, posiadający stosowne uprawnienia, na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania działki , projektem technicznym oraz wymaganymi załącznikami formalno-prawnymi , stanowią dokumentację projektową , którą składasz wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę do urzędu.

Pozwolenie na budowę

Po wykonaniu adaptacji projektu typowego do warunków miejscowych , projekt staje się projektem architektoniczno-budowlanym , a projektant wykonujący adaptację projektu stają się projektantem danego budynku i odpowiada za wszystkie rozwiązania w nim zawarte.

Poza adaptacją projektu typowego należy wykonać projekt zagospodarowania działki. Sporządza go architekt, posiadający stosowne uprawnienia, na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania działki , projektem technicznym oraz wymaganymi załącznikami formalno-prawnymi , stanowią dokumentację projektową , którą składasz wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę do urzędu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!