BUDYNEK HANDLOWY – KLESZCZÓW

Obiekt /tytuł: Budynek handlowy wraz z parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Adres inwestycji: Kleszczów
Projektant: Ewelina Piesyk
Data projektu / data realizacji: 05.2015
Zakres: Projekt budowlany
Powierzchnia zabudowy: 480,00m2
Powierzchnia użykowa: 435,20 m2